Zlevněte cenu svých produktů zakázkovou výrobou v Číně


Podnikání přináší svobodu, ale i množství vrásek. Jen ten, kdo má podnikatelskou zkušenost za sebou, ví, o čem je řeč. Neustálý boj s nápady, zvyšujícími se náklady, konkurencí. Kdo by si nechtěl usnadnit život, vyrábět levněji, pohodlněji?

Stačí najít odvahu a skloubit svůj produktový cíl s asijským výrobním potenciálem.


Čínský výrobní potenciál zlevní vaše produkty


Že nemáte v této oblasti světa kontakty, neorientujete se v nabídce? Nevadí. Lákavou představu zlevnění výroby můžete uvést v život za pomoci společnosti 1.CORY.CZ spol. s r.o., která se zahraničním obchodem s vazbou na Asii a střední Evropu zabývá už od roku 2003.

V současné době pracuje jako B2B agentura se zaměřením na zakázkovou výrobu v Číně a Jižní Koreji.


Firma 1.CORY.CZ zajistí vaši výrobu v Číně od A do Z


Společnost 1.CORY.CZ nabízí zajištění technologické přípravy výroby (specifikace výroby, vzorky...), dozor nad výrobním procesem (personální dohled, kontrola) i kontrolu kvality (osobní kontrola dle zadání, akreditované testy...), a to vše také díky tomu, že firma má kancelář přímo v Číně, která tyto činnosti vykonává.

Po celou dobu díky osobnímu dohledu garantuje plnění výrobních plánů, balení, dopravu i celní řízení. Dodávka na klíč podle zadání tu nejsou jenom slova. To dokládají desítky referencí spokojených zákazníků. Přitom zákaznické portfolio je bohaté – od výroby sportovních potřeb, textilu, výroby keramiky a porcelánu, strojírenské výroby přes průmyslové textilie, střešní izolace, stavební materiály až třeba po tisk knih.


Vyplatí se skutečně vyrábět v Číně?


Sice všichni máme povědomí o tom, že výroba v Číně je levná, vzhledem k podstatně nižším mzdovým nákladům a skutečnosti, že země zatím příliš nedbá na sociální politiku a ekologii, ale výrobu v Číně charakterizuje také tradiční pracovitost, což už tak známo není. Spolu s moderními výrobními technologiemi a nevyčerpatelnými lidskými zdroji tohle znamená téměř neomezené výrobní a obchodní možnosti.

Aby úspěch na sebe nenechal čekat, musíme si hned na startu zodpovědět několik základních otázek.

Jak velké množství požadovaného produktu musíme vyrábět? Na jak dlouhou dobu plánujeme výrobu? A jak rychle je možné dostat požadovaný produkt od zadaní projektu do fyzické dodávky?

"Bez odpovědí na tyto základní otázky, není možné o finančně výhodné výrobě v Asii uvažovat," říká jednatel firmy 1.CORY.CZ Ing. Pavel Čtvrtlík a vysvětluje: "Otázka množství je klíčová. S touto otázkou, jaké je potřebné minimální množství pro výrobu, se setkáváme téměř u každé poptávky. Můžeme zjednodušeně říci, že zde platí více jak dobře známá nepřímá úměra – čím vyšší množství, tím nižší cena. Avšak nelze říci, že máme stanovené nějaké konkrétní minimální limity pro množství nebo obrat. Každý projekt je jiný, každý projekt analyzujeme a vyhodnocujeme jeho potenciál."

"Nicméně mohu obecně konstatovat, že se nevyplatí vyrábět v malých sériích nebo vyrábět pouze prototypy nebo vzorky. Taková výroba je jednak drahá, i vzhledem k nutnosti zasílání materiálu oběma směry Evropa – Asie, jednak velmi zdlouhavá a komplikovaná a v neposlední řadě také není motivační. Proces vzorkování je ale samozřejmě standardní součástí téměř každého (nového) výrobního projektu,“ doplnil Čtvrtlík.

Dostáváme se k příbuzné otázce, jak dlouhou dobu musíme vyrábět, případně jak dlouhou dobu trvá celý proces?

"Časové limity, jak dlouho je nutné vyrábět, nejsou. Máme výrobní procesy, které jsou nárazové a trvají řádově dny a jsou pro všechny strany obchodně lukrativní, a také dlouhodobé výroby, které je nutné plánovat delší dobu dopředu například z důvodu vytíženosti továrny, sezónnosti, dodávce výrobních surovin nebo materiálu, a tak dále. Časové posloupnosti jsou vždy závislé na charakteru vyráběného produktu a technologii výroby,“ říká Pavel Čtvrtlík.

Zároveň upozorňuje i na standardní přepravní lhůty, které jsou u námořní kontejnerové přepravy (FCL) zhruba 5 až 6 týdnů včetně celního odbavení, u "kusové" sběrné přepravy (LCL, tedy že přepravované množství samo nenaplní kontejner) to může být o něco déle. Letecká přeprava je nepoměrně rychlejší, avšak také se velmi výrazně promítne do ceny produktu.


Cena je stále hlavní motivací vyrábět v Číně


Cena je nejdůležitějším faktorem, který samotný obchod inicializuje. Jednatel firmy 1.CORY.CZ Ing. Pavel Čtvrtlík upozorňuje, že obratem odpovědět na otázku o kolik bude výroba v Číně levnější, kolik procent z nákladů klient ušetří, není možné. "Ano, výrobní náklady v Číně jsou stále nižší, ale neplatí to obecně a vždy. Ceny vstupních surovin jsou již víceméně globální, pokud se jedná o plně automatizovanou výrobu, evropské továrny mohou těm asijským zdatně konkurovat, navíc přece jenom mnoho asijských výrobců má ještě rezervy v logistice výroby, úsporách a tak dále."

"Dalším konkurenčním faktorem pro výrobu v Číně je rostoucí cena přepravy a pro většinu produktů také clo pro dovoz do EU. V důsledku nové čínské politiky stoupá v Číně průměrná mzda, sílí tlak na ochranu životního prostředí, posiluje čínská měna. Avšak i přes tyhle všechny aspekty je výroba v Číně celosvětový fenomén a ještě dlouho dobu bude. Čína je ekonomická velmoc s obrovským výrobním potenciálem, který je nyní otevřený a dostupný celému světu. Vyrábět v Číně má stále spoustu výhod, cena je pořád tou hlavní motivací," přiblížil jednatel 1.CORY.CZ.


Výroba v Číně s 1.CORY.CZ je kvalitní


Ano, výroba v Číně mi cenu produktu zlevní. Ale co pověstná čínská nekvalita? Nedoplatím na ni?

Kvalita se měří očima zákazníka, a to si v poslední době uvědomují i čínské továrny. "Protože našim zákazníkům garantujeme kvalitu a řešení případných problémů, máme s každým čínským výrobcem osobní kontakt a vazby, to znamená, že výroba v Číně a celý její proces je pod naším dozorem, abychom dosáhli cílové kvality (popřípadě potřebných certifikátů), požadovaného balení, termínů dodávek, a tak dále,“ uklidňuje Pavel Čtvrtlík.

A dodává: „Kvalita je vždy dána nastavením konkrétního výrobně-obchodního procesu a díky bohatým zkušenostem z byznysu z Číny máme co nabídnout.“

Podrobné informace o společnosti 1.CORY.CZ, jejích službách a referencích najdete na internetových stránkách: www.1.cory.cz.


Zobrazit celý článek Zlevněte cenu svých produktů zakázkovou výrobou v Číně

Prodej v Číně - naše služby

Analýza trhu
Konkurence, konkurenční (ne) / výhody, exportní logistika, exportní náklady, srovnání cen.

Adaptace produktu
Čínské překlady, návrh a tisk balení, manuály, certifikace, legislativa, registrace ochranných známek.

Zastupování
Zastupování vašich obchodních aktivit jako AGENT nebo DISTRIBUTOR. Exportní logistika, clení, vlastní kancelářské a skladovací prostor, tvorba cen, ekonomika, daňové řešení, tvorba distribučních kanálů a budování prodeje.

Marketing
Návrh marketingové strategie pro čínský trh.

Propagace
Web prezentace, reklama, účast na veletrzích a odborných seminářích, kontaktování potenciálních odběratelů.

Založení firmy
Podpora při založení vlastní pobočky v Číně, založení firmy, nalezení a zařízení vhodných prostor, najmutí zaměstnanců, ekonomické, účetní a právní poradenství.