Seznamte se s deseti body, které vedou k úspěšné zakázce v Číně


Snížit výrobní (popř. obchodní) náklady formou outsourcing, konkrétně výrobou v Číně, je jistě zajímavé. Ne však veškeré výrobní záměry a projekty jsou hodné k tomu, aby se podařilo dosáhnout prvotního záměru tj. nezanedbatelné finanční úspory.

Jak však poznat, který projekt je vhodný pro výrobu v Číně a který ne? O úspěšnosti zakázky rozhoduje řada faktorů. Každý podnikatel uvažující o výrobě v Číně by se s nimi měl seznámit.


Deset kroků k úspěšné zakázce v Číně


Přehled deseti základních bodů, které obecně popisují nebo charakterizují vhodné podnikatelské výrobně/obchodní záměry a procesy pro výrobu v Číně, přináší jednatel firmy 1.CORY.CZ ing. Pavel Čtvrtlík.

1. Množství
Ideálním teoretickým případem je dlouhodobá sériová výroba, výroba nebo nákup ve velkém množství nebo finanční hodnotě.

2. Podíl lidské práce
Čím větší je podíl lidské práce při výrobě, tím markantnější by měl být rozdíl výrobních cen mezi výrobou v EU a Číně. Nicméně i pro výroby s nižším podílem lidské práce může být finanční úspora zajímavá, protože Čína má stále levnější vstupy do výroby jako jsou např. cena surovin, energie, doprava atd.

3. Rozmanitost/různorodost výroby
Operativní výroba rozmanitých produktů v různých variantách nebo modifikacích v Číně může způsobit určité výrobní a následně dodavatelské problémy. Tyto případy vyžadují zvýšený dozor a kontrolní mechanismy.

4. Polotovary
Cesta jak skloubit potřebu operativních dodávek pro evropské zákazníky a nižších výrobních nákladů je výroba polotovarů v Číně. Ty lze vyrobit v Asii ve větším množství a tyto polotovary mohou sloužit jako skladový materiál pro konečnou finalizaci produktů výrobou v EU. Samozřejmě pouze v případech, kdy je tento postup technologicky možný.

5. Transport
Do ceny produktu vstupuje také cena dopravy a cla pro dovoz do EU. Nejužívanější a nejekonomičtější je námořní kontejnerová doprava. Je třeba si uvědomit, že cena přepravy kontejneru je cca stejná jak pro přepravu produktů v malých rozměrech a vyšší hodnotě, tak pro přepravu velmi levných produktů ve velkých rozměrech. V těchto případech může dojít k extrémní situaci, že cena přepravy přepočtená na kus je vyšší jak samotná výrobní cena.

6. Dodací lhůty
Ideální teoretický případ je dlouhodobě plánovaná výroba nebo nákupy. V těchto případech lze úplně eliminovat „handicap“ dodávek z Asie a to přepravní dodací lhůty cca 5 až 6 týdnů.

7. Vstupní informace pro výrobu/nákup
Pro úspěšnou realizaci projektu jsou nezbytně nutné kompletní a korektní vstupní informace jako např. výkresová dokumentace, specifikace materiálu, požadovaných vlastností, certifikátů a podobně. Pokud se jedná o produkty, které jsou již vyráběny, fyzické vzorky jsou vítány. Rovněž velmi žádoucí je celkové know how zadavatele v dané oblasti.

8. Zázemí zadavatele
Většina zákazníků jsou firmy, které působí v dané výrobní či obchodní sféře delší dobu, tudíž mají veškeré výrobně-obchodní procesy funkční. Začínající zadavatelé si musí uvědomit, že být úspěšný neznamená mít jen dobrý nápad a následně produkt v dobré ceně, ale hlavně mít vyřešen obchodní systém jako je zajištěný odbyt, servis, garance atd.

9. Finance, platby
Každý nový výrobní nebo obchodní projekt je nutné profinancovat. Deposit na start výroby činí 30 - 50 % z hodnoty kontraktu. Doplatek je nutné uhradit v momentě, kdy je zboží předáno k transportu a na základě dodaných vzorků z výroby, certifikátů, výsledků zkoušek a podobně. U stálých zákazníků a dlouhodobých projektů je možné dohodnout platební kalendář nebo popř. platby po dodání zboží.

10. Osobní inspekce klienta v Číně
Osobní inspekce výrobního procesu nebo produktů před odesláním je možná a někdy dokonce vítaná. Tyto inspekční cesty plně organizujeme a řešíme dle individuálních nebo operativních potřeb.


Firma 1.CORY.CZ: partner vaší výroby v Číně


Společnost 1.CORY.CZ nabízí zajištění technologické přípravy výroby (specifikace výroby, vzorky...), dozor nad výrobním procesem (personální dohled, kontrola) i kontrolu kvality (osobní kontrola dle zadání, akreditované testy...).

Po celou dobu díky osobnímu dohledu garantuje plnění výrobních plánů, balení, dopravu i celní řízení. Zkrátka dodávky na klíč podle zadání. Svůj cíl - nabídnout zákazníkům perfektní servis - se daří plnit měrou vrchovatou, což dokládají desítky referencí spokojených zákazníků. A co je víc než spokojený zákazník?

Přitom zákaznické portfolio je bohaté - od výroby sportovních potřeb, textilu, keramiky a porcelánu, přes průmyslové textilie, strojírenskou výrobu, střešní izolace až po reklamu a tisk knih.

Podrobné informace o společnosti 1.CORY.CZ, jejích službách a referencích najdete na internetových stránkách www.1.CORY.CZ.


Zobrazit celý článek Seznamte se s deseti body, které vedou k úspěšné zakázce v Číně

Prodej v Číně - naše služby

Analýza trhu
Konkurence, konkurenční (ne) / výhody, exportní logistika, exportní náklady, srovnání cen.

Adaptace produktu
Čínské překlady, návrh a tisk balení, manuály, certifikace, legislativa, registrace ochranných známek.

Zastupování
Zastupování vašich obchodních aktivit jako AGENT nebo DISTRIBUTOR. Exportní logistika, clení, vlastní kancelářské a skladovací prostor, tvorba cen, ekonomika, daňové řešení, tvorba distribučních kanálů a budování prodeje.

Marketing
Návrh marketingové strategie pro čínský trh.

Propagace
Web prezentace, reklama, účast na veletrzích a odborných seminářích, kontaktování potenciálních odběratelů.

Založení firmy
Podpora při založení vlastní pobočky v Číně, založení firmy, nalezení a zařízení vhodných prostor, najmutí zaměstnanců, ekonomické, účetní a právní poradenství.